Cevap ( 1 )

    • Sened-i İttifak ile Osmanlı Devleti, ayanlar denilen görevlileri tanıyarak onları resmi olarak yasallaştırmıştır.
    • Padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve padişah ilk defa kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir
    • Bu belge Osmanlı Devletinin ayanlara söz geçirmeyecek kadar zayıfladığını göstermektedir.
    • Ayanlığın yasallaşması modern devlet anlayışına ters düşmektedir.
    • Bu senetle ayanlara yönetimi denetleme, herhangi bir eylemi önleme ve suçluları cezalandırma hakkı tanınmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .