Cevap ( 1 )

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde Şeyh-ül İslamlık ile Evkaf Vekaleti’nin birleştirilmesiyle oluşturulan bir çeşit bakanlıktır.

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması üzerine feodal kurumlar tasfiye edilirken 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırıldığı gün önce Evkaf Vekaleti de, Şeyh-ül İslamlık ile birleştirildi. Böylece dini işlerle vakıfların ve vakıflara bağlı eğitim kurumlarının işleri bir vekillik içinde toplandı ve Birinci TBMM’nin denetimine alındı. Cumhuriyet yönetiminin laik devlet ilkesini gerçekleştirme eylemi dinsel işlerin Diyanet İşleri ile yürütülmesi sonucunu doğurdu ve Halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 tarihinde Şer-iye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.

    Aynı yasayla başbakanlığa bağlı bir Diyanet İşleri Reisliği kuruldu. Müftülerin bağlı olacakları yer olarak da bu kurum gösteriliyordu.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s.  372

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .