Cevap ( 1 )

  1.  Batı Anadolu Yunanistan’a, güneyde Mardin, Urfa, Antep ve Amanos Dağları Fransa’ya verildi. Doğuda Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan’ı içine alan bir Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölgede Kürdistan kurulacaktı. Irak, İngiltere’ye bırakıldı. İstanbul, uluslararası bir kent olacak, Boğazlarda donanması, ordusu ve bütçesi olan bir Boğazlar Komisyonu        kurulacaktı. Osmanlı Devleti’nin askeri gücü sınırlandırılacaktı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .