Cevap ( 1 )

  1. Hint Deniz seferlerine katılmış önemli bir Osmanlı denizcisidir.

    Bu seferde gördüklerini Mir’atü’l-Memalik adlı eserde yazmıştır.. Kitab Al-Muhit Fi İlm’al-Eflak Va’l Abhur adlı eserinde ise yön tayini, büyük fırtınalar, limanlar, rüzgarlar, zaman hesabı gibi denizcilikle ilgili terim ve bilgiler yer almaktadır. (1498-1562)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .