Cevap ( 1 )

  1. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta millî bir kongrenin yapılacağı bildirilmişti. Mustafa Kemal yanında Temsil Heyeti’nden de bazı üyeler olduğu hâlde 2 Eylülde Sivas’a geldi. Kongre, 38 delege ile 4 Eylül 1919 günü Mekteb-i Sultanî binasında açıldı. Yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal Paşa, kongre başkanlığına seçildi.

    Açılış konuşmasında Mondros Mütarekesi sonrası ülkenin içinde bulunduğu durumu ve muhtemel tehlikeleri dile getiren Mustafa Kemal Paşa, vatanın ve milletin bölün­mez bütünlüğü üzerinde durdu. Çünkü bazı aydınlarda bile ümitsizlik hakim ol­maya başlamıştı. Hatta bu yüzden manda meselesi kongrenin en önemli tartışma konusu haline gelmişti. İleride Ankara Hükümeti’nin ve Milli Mücadele’nin önem­li isimleri arasında yer alacak bazı şahsiyetler bile bu günlerde “ehven-i şer” olarak Amerikan mandasına taraftar görünmüşlerdi. Kongre üyeleri arasında uzun süre tartışılan manda konusu hakkında Mustafa Kemal’in düşüncesi ise açık ve kesin idi. Erzurum Kongresi’nde de dile Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta millî bir kongrenin yapılacağı bildirilmişti. Mustafa Kemal yanında Temsil Heyeti’nden de bazı üyeler olduğu hâlde 2 Eylülde Sivas’a geldi.

    Kongre, 38 delege ile 4 Eylül 1919 günü Mekteb-i Sultanî binasında açıldı. Yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal Paşa, kongre başkanlığına seçildi. Açılış konuşmasında Mondros Mütarekesi sonrası ülkenin içinde bulunduğu durumu ve muhtemel tehlikeleri dile getiren Mustafa Kemal Paşa, vatanın ve milletin bölün­mez bütünlüğü üzerinde durdu. Çünkü bazı aydınlarda bile ümitsizlik hâkim ol­maya başlamıştı. Hatta bu yüzden manda meselesi kongrenin en önemli tartışma konusu haline gelmişti. İleride Ankara Hükümeti’nin ve Milli Mücadele’nin önem­li isimleri arasında yer alacak bazı şahsiyetler bile bu günlerde “ehven-i şer” olarak Amerikan mandasına taraftar görünmüşlerdi. Kongre üyeleri arasında uzun süre tartışılan manda konusu hakkında Mustafa Kemal’in düşüncesi ise açık ve kesin idi. Erzurum Kongresi’nde de dile getirildiği üzere, manda asla kabul edilemezdi. Uzun tartışmalardan sonra, Mustafa Kemal Paşa, gerektiğinde Kongre üyeleriyle tek tek görüşerek, istiklalin başkasına emanet edilemeyeceğini anlattı ve delegele­ri ikna etmeyi başardı. Sonuçta Sivas Kongresi manda rejimini reddetti.

    Sivas Kongresi ülke sathındaki bütün millî kuruluşları tek bir çatı altında ve tek bir ülkü etrafında toplamaktadır.

    Sivas Kongresi, her şeyden önce katılan delegeler ve bütün ülkeyi kapsayan kararlarıyla, millî bir nitelik taşımaktadır. Amasya Tamimi ve Erzurum Kongre­si’nde alman kararlar burada genişletilmiş ve Millî Mücadele’nin programı niteliğin­de olan “Misak-ı Millî” ana hatlarıyla burada şekillenmiştir. Millî Mücadele’nin amaç ve hedeflerinin ortaya konduğu Kongre’de, millî iradeye sıkça yapılan atıflar, “îrade-i Milliye” adlı gazetenin çıkarılması, Temsil Heyeti’nin genişletilmesi uygu­lamaları, Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişmeyi de ifade etmektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .