Sizce Osmanlı ekonomi politikalarından hangileri günümüzde de uygulanmaktadır?

Soru

Aşağıdaki metne göre Osmanlı ekonomi politikalarından hangileri günümüzde de uygulanmaktadır?

Osmanlı’da sıkı bir devlet denetimi uygulanırdı. Özellikle ithalat ve ihracatı kapsayan tüm alım satımlar belirli düzenlemelere tabi idi. Genel izin ve hükümetin ilgili biriminin özel izni olmaksızın ne ülke içinde ne de dışında yabancılara hiçbir malın satılmasına izin verilmezdi. İhracat sıkı bir şekilde kontrol edilir ve sadece ihtiyaç fazlası mallardan oluşurdu. Nadir istisnalar dışında ne gıda ne gemi yapımında kullanılabilecek kereste ne de madenler yurt dışına satılırdı. İç ticaretin devletin ardından esnafların ve son olarak bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak esasına göre önem sırası bulunurdu. Devletin başlıca endüstrileri esas olarak savaş malzemelerinin üretimi üzerineydi.

Raphaela Lewis (Rafaela Livays), Osmanlı’da Günlük Yaşam, s. 132-133 (Düzenlenmiştir).

, 1 Cevap 919 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı’da merkantilizm düşüncesi desteklenmemiş yani dışarıya satım değil ülkeye alıma yönelinmiştir. Bunun bir nedeni halkın refahını düşünmesi, içerideki malları  koruma ve dışarıdan ne kadar mal ileriye sokarsa  ülkede refahı sağlayacağı düşüncesine hakim olmasıydı. Bu düşüncenin o dönemden etkileri ile sanayiye ağırlık verilmemiş, Avrupa’da sanayi devrimi, coğrafi keşif ve teknolojik yenilik rüzgarları ile ülkeler gelişirken Osmanlı gerileme dönemine girmiştir. 

    Günümüze baktığımızda o dönemde uygulanan bu politikanın bahsettiğimiz etkileri nedeniyle 2017’de ithalatımız 226.5 milyar dolar iken ihracatımız 154.5 milyar dolarda kalmaktadır. 

    Osmanlıda son derece sıkı denetim ve düzenlemelere tabi olan ihracat ve ithalat günümüzde de bir takım prosedürler ve düzenlemelere  (kurumlardan,bakanlıklardan izinlerin alınması, şirket kurulması, dernek üyeliği, gerekli belgelerin temini, gümrük işlemleri ..vs ) tabidir .

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .