Cevap ( 1 )

  1. Türkler tarih boyunca özgürlüğüne düşkün, bağımsızlığına önem veren, savaşçı, adaletli bir millet olarak anılmıştır. Hukuk kuralları da bu özelliklerinin etkisiyle gelişmiştir. Türkler başlıca örfi hukuk denen örf adet ve gelenekleri kapsayan ve yazılı olmayan hukuk kurallarına bağlıydılar.

    Peki Türklerin günlük yaşam tarzı nasıldı? Türkler sanılanın aksine göçebe değil yarı göçebe bir toplumdu. Yani sürekli farklı yerlere göç etmezdi. Sadece mevsimsel olarak yazın yaylaya kışın ise kışlak denilen daha alçakta kalan yerlere göç ederlerdi. Bu nedenle taştan ve ağaçtan büyük evler yapmazlardı. hareket halinde olduklarından daha küçük ve taşınabilir eşyaları tercih ederlerdi. Cezaları da bu duruma uygun olarak verilirdi. büyük hapishaneler yoktu. tarım yaygın değildi. Halk kağana karşı sorumlu olduğu gibi Kağan da halkına karşı sorumluydu. Kadınlar da en az erkekler kadar hayatın içindeydi. Şimdiki Araplarda olduğu gibi kadınlar değersiz değildi. Erkeklerle aynı haklara sahiptiler. Yönetime dahi katılıyorlardı.

     

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .