Cevap ( 1 )

  1. Ortaçağ Avrupasında kullanılan bit terimdi. Karanlık anlamı vardır. Skolastik düşünce anlayışında Kilise yönetimi ve din adamları dini kuralları kendi çıkarları doğrultusunda değiştirerek halkı maddi ve manevi olarak sömürmüşlerdir. Ortaçağ dönemindeki skolastik düşünce yüzünden bilimde ve sanatta gelişme olmadığı gibi insanlık tarihine yakışmayan uygulamalar görülmüştür.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .