Cevap ( 1 )

 1. Büyük sanayi ülkelerinde benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme gerçekleşti. 

  Bu  dönemde hızlı nüfus artışı yaşandı.

  Sanayileşmeyle birlikte şehirlere göç hızlandı. 

  Otomobil kullanımı ve otomobil kültürü doğdu. 

  Her ülkede orduya büyük önem verildi. Askeri harcamalar arttı. 

  Birçok “kadın hareketi” ortaya çıktı. 

  Reklam sektörü hızla büyüdü. Televizyon’un icadı ile radyo ve sinemanın önemi azaldı. 

  Amerikan hayat tarzını sorgulayan “Rock and Roll” müziği ortaya çıktı. Elvis Presley bu türün en önemli temsilcisiydi. 

  Savaş yıllarında Amerikalı bilim adamları tarafından “ENIAC” adlı ilk bilgisayar yapıldı. 

   ABD ilk atom bombasını, II. Dünya Savaşı’nın sonlarında kullanmış ve Japonya’nın teslim olmasını sağlayarak savaşı sona erdirmişti. SSCB’de 1949’da atom bombası yaptı ve Amerika’nın bu konudaki tekeline son verdi. 

  Hidrojen bombasının yapılması da ABD ve SSCB’de aynı zamanlarda oldu. 

  İki büyük gücün silah geliştirme konusunda eşit duruma gelmeleri, başka alanlarda araştırmalara yönelmelerine yol açtı. Artık silahları taşıma ve vurma yöntemlerini geliştirmeye başladılar. 

  Bu iki büyük devlet birbirlerini ancak nükleer başlık taşıyan kıtalararası füzelerle vurabilirdi. Bu da uzay araştırmalarını gündeme getirdi. 

  Nükleer enerji önce askeri alanda sonra elektrik üretiminde kullanıldı.  

  Bu konuda Sovyetler Birliği, Amerika’dan daha önce davrandı. 1957’de atmosferi geçerek uzaya çıkan ilk uzay aracını, Sputnik’i fırlattı.  

  Sputnik, 1,84 kg. Ağırlığında ve 58 cm çapında çelikten bir küreydi. Sputnik, dünya yörüngesindeki bir turunu 96 dakika, 17 saniye gibi bir sürede tamamlıyordu. Sputnik, 21 gün boyunca dünyaya radyo sinyalleri gönderdi. 

  ABD, 1958’de NASA’yı (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) kurdu. Ulusal kaynakların önemli bir bölümü uzay araştırmalarına aktarıldı. 

  Kıtalararası roketler yapıldı. Telefon iletişimi, mektup ve telgrafın yerini alaya başladı. 

  DNA’nın kimyasal yapısı çözüldü. 

  Toplu konut, kule ve gökdelenlerin yapımı yaygınlaştı. 

  Sürrealizm ve “soyut resim” gelişme gösterdi.

  1948 Olimpiyatları Londra’da yapıldı. olimpiyatlar savaşa neden olan ülkelere kapalıydı (Almanya ve Japonya). SSCB’de bu olimpiyatlara kendi isteğiyle katılmadı. SSCB’nin bu tavrının soğuk savaşın etkisiyle oluştuğu söylenebilir. 

  Akdeniz Oyunları ilk kez 1951’de Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi. 

  UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1955–1956 sezonunda ilk kez düzenlendi ve kupanın ilk sahibi Real Madrid oldu.

  1954’te çocuk felci aşısı geliştirildi. 1958’de kalp pili, 1960’da lazer icat edildi. 

  Amerika’da John Steinbeck (1902–1968), toplumcu gerçekçi bir Amerikan yazarı olarak ortaya çıktı. 1945’te de Sardalya Sokağı adlı romanını yazdı. 

  20. yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden biri Pablo Picasso’dur (1881–1973). Picasso, İspanyol ressam ve heykeltıraştır. Kübizm akımının temellerini atmıştır. Picasso batıda çağdaş resimdeki devrimin simgesi olarak kabul edilmektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .