Cevap ( 1 )

 1. Yugoslavya: Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti 6 devletten oluştu; Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya Sosyalist Cumhuriyetleri. 

  Yugoslavya’nın önderi olan Josip Broz Tito, Doğu Avrupa devletlerinden farklı olarak ülkesini SSCB yardımı olmadan kurtarmıştı. Tito, ülkesinin SSCB ile sınırının olmaması ve Akdeniz’e açılması gibi coğrafi özelliklerini çok iyi kullanmasını bildi. 

  Arnavutluk: Arnavutluk’ta Aralık 1945’te yapılan seçimleri Enver Hoca önderliğindeki “Demokratik Cephe” kazandı. Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kuruldu. 

  Çin : 1 Ekim 1949’da Çin’de Mao önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Milliyetçiler de Formosa (Tayvan) Adası’nda Çin Cumhuriyeti’ni kurdular.

  Böylece bağımsız iki Çin devleti ortaya çıktı. 

  Mao, Ruslara çok güvenmese de dış politikada SSCB yanlısı bir siyaset izledi. 

  Kuzey Kore: Kore, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kuzeyi Sovyet, güneyi Amerikan işgali altında olmak üzere ikiye bölünmüştü. 

  10 Mayıs 1948’de Amerika’nın düzenlediği seçimler sonucunda Güney Kore Cumhuriyeti kuruldu.

  SSCB’de seçimler düzenleyerek, 9 Eylül 1948’de kuzeyde Kore Halk Cumhuriyeti’ni kurdu.

  Küba:

        ♦  Küba, ABD’nin güneyinde, Antiller’de küçük bir ada ve İspanyol sömürgesiydi.

        ♦  Küba, 1898 İspanya-ABD Savaşı’nı ABD’nin kazanması üzerine bağımsızlığına kavuştu. Ancak Küba’yı yönetenler ABD’ye bağlı diktatörlerdi. Diğer Latin Amerika ülkeleri gibi Küba’da da demokrasi yoktu.

        ♦  Küba diktatörlerinin sonuncusu olan Batista 1933’te iktidara gelmiş ve 1959’da Küba Devrimi ile iktidardan uzaklaştırılmıştır.

        ♦  Fidel Castro’nun ayaklanması ABD’yi Latin Amerika’da ilk defa komünizm tehlikesi ile karşı karşıya getirdi. 

        ♦  Fidel Castro’nun Batista diktatörlüğünü yıkmak için başlattığı harekete “26 Temmuz Hareketi” denir. Castro 1953’te bir garnizona saldırı düzenlemiş ancak yakalanarak hapse atıldı. Daha sonra Meksika’ya sürülmüştür. 

        ♦  Castro, 1956’da bir kısım kuvvetle Küba’ya çıkarak harekete yeniden başladı. Castro 8 Ocak 1959’da gerillaların başında başkent Havana’ya girdi. 

        ♦  Castro 16 Şubat 1959’da ilk hükümetini kurdu ve başbakan oldu. Castro komünist olmadığını söylüyordu. Ancak Sosyalist Halk Partisi’nin çalışmalarını da serbest bırakmıştı. 

        ♦  Castro’nun Tarım Reformu Kanunu’nu çıkararak toprakları kamulaştırması, ABD ile Castro’nun arasının açılmasında etkili oldu. Bu durum Castro’nun komünizme kaydığının göstergesidir. 

        ♦  Bu gelişme SSCB ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yol açtı. Aynı zamanda ticari ilişkiler de kuruldu. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .