Cevap ( 1 )

 1. SSCB ile Kore Savaşı’nda güçlenen ilişkiler, ABD’nin Pekin Hükümeti’ni Birleşmiş Milletler’den çıkarılmasını sağlayıp yerine Tayvan’ı aldırmasıyla, 1953’e gelindiğinde en üst seviyeye ulaştı.

  Ancak iki ülke arasındaki liderlik iddiası, tarafsız ülkelerde nüfuz rekabeti, Batılı devletlerle ilişkilerin şekli, sınır bölgelerinin durumu, ekonomik yardımın miktarı ve zamanı gibi sorunlar, SSCB ve Çin ilişkilerini bozmuştur. “Kültür İhtilali”nden sonra çok yönlü dış politika izleyen Çin’in, BM’ye tekrar üye olması ve ABD ile ilişkileri düzeltmesi Doğu Bloku’na güç kaybettirmiştir. 

  SSCB ile Çin’in çatışması daha çok dış politikayla ilgilidir. Dış politikadaki görüş ayrılıkları SSCB Komünist Partisi’nin 22. Kongresi’nde çatışma şekline dönüştü (1961).

  Macaristan’da Ayaklanma

  Stalin’in ölümü ve 1953 yılında Doğu Bloku’nda görülen ağır ekonomik şartlardan dolayı başlayan eylemler, 23 Ekim 1956’da Budapeşte’de yapılan gösterilerle “Macar Milli Ayaklanması”na dönüştü. 

  Ardından SSCB’nin Budapeşte’yi kuşatması üzerine Macar Başbakanı İmre Nagy (Naj), 1 Kasım’da Varşova Paktı’ndan ayrılacağını açıklayarak Birleşmiş Milletler aracılığıyla büyük devletlerin korumasını istedi. 

  31 Ekim 1956’dan itibaren Sovyet tanklar Budapeşte’yi kuşattı. 4 Kasım 1956’da Budapeşte’ye girdi. Sovyetler ayaklanmayı bu şekilde, çok sayıda insanı öldürerek bastırdı (11 Kasım 1956).  

  Çekoslovakya’da Ayaklanma

  1953 baharında Doğu Bloku’nda görülen ağ ekonomik şartlar Çekoslovakya’da kendini gösterdi, “hür seçim” taleplerinin de dile getirildi ayaklanmalar, Çekoslovakya Komünist Partisi tarafından bastırıldı (1954).

  Çekoslovakya’da 1967 yılına gelince Aleksandre Dubcek liderliğinde “insancıl komünizm” hareketi başladı. İnsan hürriyetini esas alan bu hareketin taraftarlarının ikna edilememesi üzerine “Varşova Paktı Ordusu” 21 Ağustos 1968’de Çekoslovakya’y işgal etti ve “insancıl komünizm” hareketi başarısızlıkla sonuçlandı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .