Cevap ( 1 )

 1. SSCB-Yugoslavya Anlaşmazlığı

  SSCB Yugoslavya’yı tam olarak denetimi altına almak istiyordu. Yugoslavya lideri Tito, buna izin vermedi. Çünkü Yugoslavya’nın komünist rejimi benimsemesi, SSCB’nin sayesinde değil, Tito ve Partizanlarının Almanlara karşı mücadelesinin sonucunda olmuştu. 

  Tito’nun amacı kendisini Balkanların lideri yapmaktı. Bu amaçla da Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’la işbirliği antlaşmaları yaptı. 

  Tito’nun bir Balkan Federasyonu kurma girişimi, Arnavutluk üzerinde egemenlik kurmaya çalışması SSCB’yi endişelendirmiştir. 

  Tito’nun Sovyet komünizmini aynen kabul etmemiş, Yugoslavya’nın ulusal koşullarına göre uygulamaya çalışmıştır. 

  Bu nedenlerle Yugoslavya 28 Haziran 1948’de Cominform’dan çıkarıldı. 

  Yugoslavya Doğu Bloku devletleri tarafından tehdit edilince 1953’te “Balkan Paktı”na girdi.

  1955’lerden itibaren de “Tarafsızlar Bloku”nun öncülüğüne soyundu. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .