Cevap ( 1 )

 1. COMİNFORM (5 Ekim 1947)

        ♦  SSCB II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra, işgali altındaki ülkelere komünist rejimleri yerleştirmeye çalıştı. Bu durum ABD’nin barış döneminde SSCB iyi ilişkiler kuramayacağını kanıtlıyordu. 

        ♦  SSCB’nin yarattığı bu tehdide karşı ABD Truman Doktrini’ni ve Marshall Planı’nı ortaya attı. 

        ♦  SSCB, Amerika’nın bu girişimlerinden rahatsız oldu. SSCB, uydu ülkelerle arasındaki bağları güçlendirmek ve komünizm çalışmalarını tek bir merkezden yönetmek amacıyla girişimde bulunarak Eylül 1947’de SSCB, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Fransa ve İtalya komünist partilerinin liderlerini Polonya’da topladı. 

        ♦  Bu devletler 5 Ekim 1947’de yayınladıkları bir bildiriyle Cominform’un kurulduğunu ilan ettiler (Communist Information Bureau). 

  COMECON 25 Ocak 1949

        ♦  Sosyalist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışma amacıyla kurulan, uluslararası bir örgüttür. Merkezi Moskova’dır. 

        ♦  Örgütün temel amaçları; ekonomik gelişme için uzmanlaşma ve iş birliğine dayalı planlar hazırlamak, hammaddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek, üye ülkeler arasında ve diğer ülkelerle ticareti geliştirmek için ortak girişimlerde bulunmak, bilimsel ve teknik araştırmalarla iş birliği yapmaktı. 

        ♦  Ayrıca ABD’nin uygulamaya geçirdiği Marshall Planı’na karşılık SSCB de kendine yakın komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliğini geliştirmek için Molotof Planı’nı uygulamaya koydu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .