Şükrü Saraçoğlu Kimdir? Tarihteki Önemi Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Soru
1 Cevap 310 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Mehmet Tevfik Ustanın oğludur. 1 Ocak 1887 de Ödemişte doğmuştur. İlk öğrenimini ve Rüştiyeyi Ödemişte tamamlamış, 1906 da İzmir İdadisinden, 1909 da Mektebi Mülkiyeden Mezun olmuştur. Aydın Vilayeti maiyet memurluğu, İzmir Sultanisi matematik öğretmenliğini, İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi müdürlüğünü yapmış daha sonra öğrenim için önce Belçika sonra Cenevre’ye gitmiştir.

  Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Siyasi İlimler şubesinden mezun olmuştur. Milli Mücadeleye katılmış Kuşadası, Aydın, Nazilli bölgelerinde faaliyet göstermiş, İzmir Millet Vekili olarak İstanbul Meclisine katılmıştır. İstanbul’un işgali üzerine 1923 de Türkiye Büyük Millet Meclisine İzmir Milletvekili olarak katılmıştır.

  1925 de Fethi Okyar Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı, Fethi Okyar Hükümetinin istifası üzerine Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Heyeti Başkanı olmuştur. 1927 de İsmet İnönü Hükümetinde Maliye Vekili olmuş, 1933 de Adliye Bakanı olmuş, 1938 de Celal Bayar ve Refik Saydam Hükümetinde Hariciye Vekili olmuş 1942 tarihine kadar bu görevde kalmıştır.
  Refik Saydam’ın vefatı üzerine 9 Temmuz 1942 de Başbakan olmuş ve 1946 da hastalığı dolayısıyla Başbakanlıktan çekilmiş ve 1950 tarihine kadar İzmir Millet Vekilliği yapmıştır.

  Saraçoğlu: yalnızca milletvekili olarak kalmaz: “Milli Eğitim Bakanı” ve ardından kurulan tüm hükümetlerde, aktif olarak görev alır. Hatta: genç Türkiye Cumhuriyetinin devlet organlarının kurumsallaşmasında da büyük emeği geçer, avukatlık, hakimlik ve icra-iflas kanunlarını hazırlamış, cezaevlerinin kuruluşunu örgütlemiştir.

  Saraçoğlu: İstanbul’a yerleştiğinde “Fenerbahçe” ile ilgilenmeye başlar. Sık sık Fenerbahçe’nin maçlarına gider.

  1929 yılına gelindiğinde: bugünkü stadyumun olduğu yeri: Fenerbahçe futbol kulübüne kazandırır.

  Aynı anda, “Papazın çayırı” olarak isimlendirilen bu alan, aslında “İttihatspor” a aittir. İttihatspor’un Başkanı ise, merhum Talat Paşa’ya yakınlığı ile bilinen Aydınoğlu Reşit beydir. Talat Paşa’nın ölümü sonrasında kapandığı düşünülen “Fener düşmanlığı” devam ediyordu ve Reşit Bey: Papazın çayırı denilen sahanın bulunduğu araziye, Fenerbahçe’ye satmayı kabul etmiyordu.

  Ancak: bu sırada Saraçoğlu, Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır. İttihatspor araziyi satmayınca hemen bir çare üretir ve TBMM’den tek maddelik bir “yasa” çıkarır. Yasa: spor tesislerinin ve semt sahalarının nasıl kullanılacağını belirtmektedir. En hassas maddesi ise: aynı semtte bulunan takımlardan en fazla üyesi olana, imtiyaz sağlanacağıdır. Fenerbahçe’nin üye sayısı, İttihatspor’dan fazla olduğundan, İttihatspor kapatılır ve sahanın kullanım hakkı: İttihatspor’un elinden alınır ve arazi “Milli Emlak Dairesi” ne teslim edilir.

  Saraçoğlu: buna da çözüm bulur. Başbakan olarak bulunan İsmet Paşa’yı da atlatıp, sahanın bulunduğu araziyi yani Papazın çayırını: Milli Emlak Dairesinden, 1 TL. bedel karşılığında, (çünkü bedava verilmesi mümkün değildir) Fenerbahçe’ye sattırır.

  Burada hassas olan konu şudur. Saraçoğlu: asıl sorunun Fenerbahçe’ye bir saha kazandırmak olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden: İttihatçıların elinde bulunan sahanın kullanım hakkını, hiç düşünmeden, İttihatspor’u kapattırarak Fenerbahçe’ye kaydırmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .