Cevap ( 1 )

  1. 1867 yılında Meclis-i Vala’nın kaldırılmasıyla kurulan, bu günkü Danıştay ve Yargıtayı’ın ilk biçimidir.

    Devlet memurlarının yargılanması, emeklilik işleri, devlete ait inşaat ve onarım işleri, maden işletme ayrıcalıkları, yönetmelik ve genelgelerin incelenmesi ve onaylanması, derneklerin oluşumu, devletle halk arasındaki davalar, idari mahkemeler arasındaki anlaşmazlıklar gibi görevleri vardı.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s.  373

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .