Cevaplar ( 2 )

 1. I. Bayezid – 28.7.1402: Söğüt (?)Timur tarafından; savaşla; sekiz ay yaşadı.
  II. Mehmed – 1446: Vezir ve yeniçeriler tarafından ; Yetersizlik; beş yıl sonra tekrar geçti.
  II. Bayezid – 24.4.1512: I. Selim ve yeniçeriler tarafından; Yetersizlik; bir ay yaşadı.
  II. Mustafa – 26.2.1618: Vezirler tarafından; Delilik; Dört yıl sonra tekrar tahta geçti.
  II. Mustafa – 10.9.1623: Vezirler tarafından; Delilik; Onaltı yıl yaşadı.
  II. Osman – 19.5.1622: Yeniçeriler tarafından; yeniçerilere karşı tavır aldığı için; Birgün sonra suikastle öldürüldü.
  İbrahim – 8.8.1648: Saray entrikası ve hastalık; Lükse düşkünlük ve askeri başarısızlık; yirmi gün sonra suikastle öldürüldü.
  IV. Mehmed – 8.11.1687: Vezirler tarafından; askeri başarısızlık; beş yıl yaşadı.
  II. Mustafa – 23.8.1703: Vezirler tarafından; askeri başarısızlık ve Feyzullah skandalı; dört ay yaşadı.
  III. Ahmed – 1.10.1730: Patrona Halil ve Ordu tarafından; askeri zayıflık ve lükse düşkünlük; altı yıl yaşadı.
  III. Selim – 29.5.1807: Yeniçeriler tarafından; Batılı düşünceleri ve yeniçerilere tavrı yüzünden; ondört ay sonra suikastle öldürüldü.
  IV. Mustafa – 28.7.1808: Alemdar Mustafa Paşa tarafından; İntikam için, dört ay sonra suikastle öldürüldü.
  Abdülaziz – 30.5.1876: Vezirler tarafından, lükse düşkünlük ve iktisadi başarısızlık; beş gün sonra intihar etti.
  V. Murad – 31.8.1876: Vezirler tarafından; zihinsel hastalık; yirmisekiz yıl yaşadı.
  II. Abdülhamid – 3405: Jön Türkler tarafından istibdat gerekçesiyle; dokuz yıl yaşadı.
  VI. Mehmed – 8341: Türk Milliyetçileri tarafından, işgal kuvvetlerine karşı tepki ve entrikalar dolayısıyla; üç yıl yaşadı.
  (II) Abdülmecid yalnız Halife – 8829: Türk Milliyetçileri tarafından; tepki neticesinde; yirmi yıl yaşadı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .