Cevaplar ( 3 )

 1. Türklerle Araplar arasında yakınlaşma artmıştır. Türklerin İslamiyeti kabul etme süreçleri bu zaferden sonra hız kanamıştır. Çin’in Orta Asya egemenliği bitmiştir. Çinlilerin kullandığı kağıt bu zaferden sonra Dünya’ya yayıldı.

 2. Orta Asya Çinlileşmekten kurtuldu
  Türkler, İslamiyet’i kabul etmeye başladı.
  Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi Çinlilerin geliştirdiği aletler, Müslümanlar tarafından öğrenilmeye başlandı.

  UYARI : Kağıt, matbaa, barut ve pusulanın tarih içinde el değişmesi şu şekildedir.

                 Talas Savaşı                                    Haçlı Seferleri

  Çinliler —————————> İslam Dünyası ——————–> Avrupalılar

                  Matbaa – Kağıt ————->Rönesans – Reform

                  Barut ———————–>Feodalite’nin Yıkılışı

                  Pusula ———————->Coğrafya Keşifleri

 3. Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.
  İslamiyeti ilk kabul eden Türk boyu Karluklardır.
  Orta Asya Çin baskısından kurtuldu.
  Türk-Arap ilişkileri düzeldi.
  Türk islam tarihinin başlangıcı oldu.
  Kağıt Çin dışında üretilmeye başlandı.(kültür tarihi açısından önemi)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .