Cevap ( 1 )

 1. 744 yılında Uygurlar’ın II. Kök Türk Devleti’ni yıkmasından sonra Çinliler batıya doğru ilerlemeye başlamıştı. Geçtikleri bölgelerdeki Türkler’e sert tutumları ve  Taşkent’teki Türk hükümdarı Bagatur Tudun’u öldürmeleri üzerine Türkler Müslümanlar’dan yardım istemiştir. Karluk Türkleri tarafından desteklenen Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı’nda (751) Çinliler ağır bir mağlûbiyete uğramıştır.

  Bu savaş sonucunda:
      *  Çinliler Batı Türkistan’a hâkim olma gayelerinden vazgeçmiş, Türk boyları Çin baskısından kurtulmuştur.
      *  Batı Türkistan’da sarsılan Türk nüfuzu yeniden kurulmuştur.
      *  Hz. Ömer zamanında Sâsânî Devleti’nin yıkılmasıyla başlayıp bir asır devam eden Türk-Arap mücadelesi Talas Savaşı’ndan sonra yerini dostluğa ve iş birliğine bıraktı.
      *  Sağlanan bu barış sayesinde İslâmiyet’in Türkler arasında yayılması hızlanmıştır.
      *  Çin’de keten ve kenevirden üretilen kâğıt  savaşta esir alınan Çinliler vasıtasıyla,  ilk defa Semerkant’ta üretilmiştir.
      *  Bağdat’ta, Mısır’da kâğıt imalâthaneleri kurulmuş,  Endülüs’ten Hindistan’a tüm İslâm ülkelerinde kâğıt yapımına başlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .