Tanzimat Döneminde, Fabrikalaşmanın bulunduğu coğrafya ile hammadde arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

Soru

Aşağıda Tanzimat Dönemi’nde açılan fabrikalardan bazıları verilmiştir. Tabloya göre Fabrikalaşmanın bulunduğu coğrafya ile hammadde arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

– Beykoz Çini Fabrikası (1845)
– Dolmabahçe Gazhanesi (1853)
– Beylerbeyi Sarayı Gazhanesi (1862)
– Feshane-i Amire (1839)
– İslimye Şayak Fabrikası (1840)
– Hereke Fabrika-i Hümayunu (1843-45)
– İzmit Çuha (Yün Kumaş) Fabrikası (1844)
– Hereke Çuha Fabrikası (1845)
– Bursa İpek Fabrikası (1846)
– İzmir Muslin Boyama ve Basma Fabrikası (1847) – Bakırköy Bez Fabrikası (1850)

– İzmir Kumaş Fabrikası -Basmahane (1861) – Kula Mensucat (1866)

– Kırkağaç Çırçır Fabrikası (1876)
– İzmir Yağ Fabrikası (1850)
– Beykoz İspermecet (Mum Yağı) Fabrikası (1863)
– Zeytinburnu Demir Fabrikası (1843)
– Yedikule Şimendifer Fabrikası (1843)
– İstinye Tersanesi (1856)
– Cebehane-i Amire (Savaş Mühimmatı İmalatı) (1868)

, 1 Cevap 1243 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı tanzimat döneminde yoğun olarak sahile kıyısı olan, deniz aşırı ülkeler ile ticaret yapabileceği coğrafyada olan, liman ve rıhtımı olan coğrafi bölgelerde fabrikalaşmaya gidilmiştir. Ticarette ulaşımda buharlı gemiler ve trenler kullanmaktaydı. Bu nedenle liman olması bölgede önemliydi. İpek, pamuk ipliği gibi tekstil ürünleri yabancı ülkelere deniz yoluyla ihraç ediliyordu.

    Sanayide üretim yapılabilmesi için aynı zamanda sanayinin yapıldığı bölgede hammaddenin olması gerekmektedir. Hammadde kaynakları ile sanayi kuruluşları arasında direkt ilişki mevcuttur. 

    Örneğin,  yağ fabrikası İzmir’de kurulmuştur çünkü Ege bölgesi ayçiçek , zeytin üretiminde coğrafi anlamda zengin bir bölgededir. O bölgede bol olan bu ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı yağ fabrikası açılmıştır.

    Tersane fabrikaları sahil kıyısında deniz donanmasının olduğu bölgede kurulmuştur.

    Tekstil ürünleri üreten fabrikalar hayvancılığın geliştiği bölgelerde yoğunlaşmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .