Cevap ( 1 )

 1. 1. Ülke sınırları içerisinde hukuki konularda hiçbirşekilde din, dil ve ırk ayrımı yapılmayacaktır.
  2. Devletin aldığı vergiler tek bir tutar yerine herkesin gelirine göre toplanacaktır.
  3. Kanunlar önünde din, dil farkı gözemeksizinn tüm vatandaşlar eşit sayılacaktır.
  4. Halktan hiçkimse yargılanmadan, sorgulanmadan ceza almayacaktır.
  5. Mahkemeler herkesin katılımına açık olarak yapılacaktır.
  6. Halka mülkiyet hakkı yani mülk edinme hakkı tanınacaktır.
  7. Padişah alınan kararlara uyacağına dair söz vermiştir.

  Bütün bu değişmeler sonunda yasama alanında köklü değişikliklerin yapıldığını görmekteyiz.

  Mahkemelerin yapısı da değişmiş ayrıca yeni mahkemeler kurulmuştur.

  Avrupa’daki örnekleri dikkate alınarak açılan bu yeni mahkemeler daha eşitlikçi ve kapsayıcı yapıdaydı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .