Cevap ( 1 )

  1. Tanzimat Fermanı ile ilk kez Osmanlı padişahı kendi isteğiyle yetkilerini sınırlandırdı I. Abdülmecit o zamana kadar padişaha ait örfi ceza verme yetkisinden vazgeçerek cezaları şeriat ve kanunlara uygun olarak mahkemelerin vereceğini belirtti. “Kanunsuz suç veya ceza verilmez.” ilkesi kabul edildi. Fermanda yer alan “Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak.” maddesiyle birlikte ilk kez hukukun üstünlüğü kabul edilmiş oldu. Bu özellikleriyle Tanzimat Fermanı anayasal hukuk devletinin oluşmasında ilk adımın atılmasını sağlayan çok önemli bir belgeydi.

    Tanzimat Fermanı’nın maddelerini gerçekleştirmek için çalışmalara başlanmış ancak çeşitli sebeplerle bu yenilikler gerçekleşememişti. Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak isteyen Osmanlı Devleti, 28 Şubat 1856’da düzenlenen Paris Konferansı sırasında Islahat Fermanı’nı ilan etti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .