Tanzimat Fermanı (Tanzimat- Hayriye) (Gülhane Hatt-I Hümayunu) – 3 Kasım 1839 Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Soru
1 Cevap 426 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  • Tanzimat Fermanını, Londra elçiliğinden Dışişleri Bakanlığına getirilen ” Mustafa Reşit Paşa ” hazırlamıştır.
  • Ferman, Topkapı sarayının Gülhane bahçesinde, padişah, sadrazam, yabancı devletlerin elçileri, patrikler, büyük devlet memurları önünde “Mustafa Reşit Paşa ” tarafından okunmuştur.

  İlanının Nedenleri:

  • Avrupalıların içişlerimize karışmasını engellemek
  • Halkın sosyal yapısında yenilikler yaparak çağdaşlaşmayı sağlamak
  • Mısır valisi M.Ali Paşa’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak

  Maddeleri :

  • Müslüman ve Hıristiyan bütün uyrukların, ırz , namus, can ve mal özgürlüğüne ve güvenine kavuşması
  • Vergilerin herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde alınması ve toplanması
  • Askerlik işlerinin bir düzene konulması ve askere alınma ve bırakılmanın sağlam bir esasa bağlanması
  • Mahkemelerin açık olması ve hiç kimsenin haksız yere idam edilmemesi ve zehirlenmemesi
  • Herkesin mal ve mülküne sahip olaması ve bunu miras olarak bırakabilmesi
  • Rüşvet ve İltimas’ın ( Torpil-Kayırma ) kalkması

  Önemi : Tanzimat fermanıyla Osmanlılara “Kanun” gücü girmiş oluyordu. Esaslı sonucu, Tanzimat dönemi aydın tipi yetiştirerek eğitimde vermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .