Cevap ( 1 )

 1. Ferman ile hükümdarın yasama ve yargı yetkileri sınırlandırılmıştır.
  Gayrimusluman halka müslüman hak ile aynı haklar verilmiştir. (devlet memuru olabilme hakkı hariç)
  ilk kez kağıt para kullanılmaya başlandı.
  İlk dış borç İlgiltere’den alındı.
  Adliye, Danıştay ve Yargıtay Adliyesi olarak ikiye ayrılmış, böylece  yasama ve yürütme birbirinden
  ayrılmıştır, yargı bağımsızlığı sağlanmıştır. Devlet görevlilerinin yargılanmasının önü açıldı.
  Vilayetler (Tanzimat öncesi adı eyalet) sancak, kaza ve köylere bölündü. yönetimi muhtar, kaymakam ve müşirlere verildi.
  Askerlik din dil farketmezsizin herkese yayıldı, zorunlu askerlik görevi getirildi.
  Öğretmen okulları açıldı. Fransız eğitim sistemi örnek alındı. yurtdışına ilk kez öğrenciler gönderildi.
  İşleme ve makine imalathanesi ,pamuk dokuma fabrikası, iplik bükme, dokuma ve pamuklu baskı fabrikaları açıldı.
  Yolların yapımı sağlandı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .