Cevap ( 1 )

 1.  
  TANZİMAT FERMANI

  * Osmanlı Devleti’nin tüm müslim ve gayrimüslim halkına verilmiş haklardır.
  * Osmanlı padişahının isteği üzerine ilan edilmiş haklardır.
  * Osmanlı vatandaşlarının hepsi için askerlik vatan görevi olarak kabul edilmiş haklardır.
  * Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verilmemiştir.

  ISLAHAT FERMANI

  * Avrupalı devletlerin baskısı sonucunda verilmiş haklardır.
  * Gayrimüslimlerin askerlik görevinin nakdî bedele çevrilmesi kabul edilmiştir.
  * Gayrimüslimlere devlet memuru olma, okul, kilise, hastane açma, mal mülk sahibi olma, il ve belediye meclislerine üye olma hakları verilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .