Cevap ( 1 )

  1. 1. Elden kaynaklardan yararlanılmalıdır. Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi kurulmalıdır. Kaynakları değerlendirirken tarafsız olunmalıdır.  Tarih biliminin yöntemlerine uygun hareket edilmelidir.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .