Cevap ( 1 )

  1. Her bilim kendi alanında uzmanlık sahibidir. Tarih Bilimi de geçmişi ele alırken bilimsel ve tarafsız olmak için olayları akademik bir şekilde yorumlamak için tüm yönleriyle ele alır.  Olayın geçtiği coğrafyanın özellikleri, tarihi kalıntıların yaşı, o dönemlerdeki yaşam tarzı, bakış açısı, dil, inanışlar gibi birçok unsur ele alınır. Her bir unsur dahil olduğu bilim dalının uzmanlığından yararlanabilir. Arkeoloji (kazı bilimi), Antropoloji (Irkı bilimi), Heraldik (Arma bilimi), Sosyoloji, Coğrafya gibi birçok bilim dalından istifade edilir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .