Cevaplar ( 2 )

  1. Tarihi biliminin temeli belgelerdir. Belirli bir yöntemle tarihi bilimi geçmişi aydınlatır. Ancak deney ve gözlem yapılamaz. ve özellikle geçmişteki olaylar o zamanın koşullarına göre değerlendirilmelidir. 500 yıl önceki bir olayı bugünün şartlarına göre düşünmek veya değerlendirmek anlamsızdır.
    Tarihi bir olayla ilgili yeni kaynaklar bulunursa mevcut bilgiler değişebilir.

  2. Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır. Sınıflandırmada üç esa dikkate alınır.

    a)Zamana Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte tarih, kronolojik dilimlere , çağlara bölünmüştür.  Örneğin: Tarih öncesi çağlar(Taş çağı, maden çağı), tarih çağları(İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ)

    b.Mekana Göre Sınıflandırma: Kıtaların (Asya Tarihi, Avrupa Tarihi vb.) ülkelerin(Türkiye Tarihi, Çin Tarihi vb.) bölgelerin(Ortadoğu Ülkeleri Tarihi, Kafkas Ülkeleri Tarihi vb.) ve şehirlerin tarihi. Konuya Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte toplumların  siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve dini tarihleri incelenebilir.Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Hukuk Tarihi vb.i. (İstanbul Tarihi,Ankara Tarihi vb.)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .