Cevaplar ( 3 )

 1. a) Kaynakların taranması: Eldeki yazılı ve sözlü kaynaklar değerlendirilerek veriler ortaya çıkarılır.

  b) Verilerin tasnifi: Tarihçi bulduğu kaynakları bir düzen içinde sınıflandırmaya tabi tutarak bir plan oluşturur.

  c) Tahlil : Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir. Belgeler çözümlenir.

  d) Tenkit (Eleştiri): Eldeki bilgilerin doğruluk derecesinin, güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlış olanları ayırt edilir

  e) Terkip (Sentez): Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir.

 2. Kaynak olmadan tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve onları yazmak mümkün değildir.

  Tarihçinin kullanım önceliğine göre:

  Birinci elden kaynaklar: Tarihi olayın geçtiği döneme ait bulgular

   İkinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.

  Bilgi veren kaynağın türüne göre:

  Yazılı kaynaklar: Ferman , Mühür , Para , gazete

  Sözlü kaynaklar: Efsaneler, destanlar, menkıbeler vb.

  Sesli ve görüntülü kaynaklar Resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları vb.

  Gerçek eşya ve nesneler: Arkeolojik buluntular ile tarihi eşya ve nesneler

  TARAMA (Kaynak arama)

  TASNİF (Sınıflandırma)

  TAHLİL (Çözümleme)

  TENKİT (Eleştirme)

  TERKİP (Sentez)

 3. Tarihî olaylar ele alınırken tarihî bilgilerin kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir.

  Belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu nedenle o ruha göre bir açıklama ve yorum yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .