Cevap ( 1 )

  1.  

    Tarih bilinci, bireyin gerek sosyalleşmesinin gerekse kendi yaşam deneyiminin etkisiyle tarihin farkında olmasıdır. Bu bilinç insanların kendilerinde ve yaşadıklarında dünyada meydana gelen zamana bağlı değişmelere uyum sağlamasına yardımcı olur. Tarih bilincine sahip kişiler, tarihle ilgili bilgileri eleştirel değerlendirmeye tabi tutar. Bu sayede insanlar, tarihsel anlatılar üretmek ve metinleri analiz etmek için doğru-yanlış ayrımını yapabilme becerisini geliştirir.

    Tarih Bilincine; Millî ve toplumsal kimliğin anlaşılması, yani toplumdaki dil, tarih birliği, dinî inanışlar, devlet yapıları, coğra birliktelik, musiki ve ülkü birliğinin, diğer toplumlarla yaşadığı etkileşimlerinin öğrenilmesiyle ulaşılır.

    Tarih, millî ve toplumsal kimliğin oluşmasında önemli rol oynar. Toplum, kendisini oluşturan bireylerin bir kimlik altında toplanmasıyla oluşur. Belli bir zamanda ve mekânda, ortak ahlaki ve tarihi değerlerin bireyleri birleştirmesi ile süreklilik kazanır,toplumsal birliktelik oluşur. Türk kimliği gibi.

     Ayrıca tarih bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretir ve kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .