Cevap ( 1 )

  1. Tarih bilinci kavramına birey ve toplum açısından bakabiliriz. birey olarak mensup olduğumuz ırk. millet, topluluk, din gibi bizi biz yapan unsurları bilmek ve bunların farkında olan bir birey olarak bu değerlere bağlı yaşamak demektir. Tarihinin bilincede olan tarihine sahip çıkan, tarihine bağlı birey günümüzü daha iyi anlar ve geleceğe daha güvenli bakabilir.
    Toplumsal bakımdan tarih bilinci ise milletleri bir arada tutan değerlere sahip çıkmak demektir. Bir bilim dalı olarak tarih toplumların geçmişten günümüze getirdikleri kültürel ,sosyal ve iktisadi değerleri bir bütün olarak değerlendirip ele alır. Tarih bilinci de toplumların kendi öz varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. Bir nevi toplumların hafızasıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .