Cevap ( 1 )

  1. Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, araştırmayı kolaylaştırmaktır.

    1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi, 20. Yüzyıl tarihi, 15. yüzyıl tarihi gibi)
    2)- Mekana (Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek: Türkiye Tarihi, Avrupa tarihi, Asya Tarihi gibi…)
    3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi gibi…)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .