Cevap ( 1 )

  1. Tarih öğrenmek, tarihini bilmek geçmişimizi hafızamızda tutup gelecek nesillere aktarmak toplumsal açıdan oldukça faydalıdır. Toplumun temel değerleri, geçmişten gelen yaşanmışlık ve gerçekler bilinmelidir. Yapılan hatalar da öğrenilmeli ki aynı hatalar tekrarlanmasın. Yani geçmişten ders de almalıyız. Tarih öğrenmek hafızamızı canlı tutar. Günümüzdeki olaylara bakış açımızı olumlu yönde değiştirir. Ayrıca bilgiyi aktarmak ve çoğaltmak da toplumların gelişmesi ve medenileşmesi bakımından değer taşımaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .