Tarih Öncesi ve İlkçağ Dönemlerindeki İlkler Nelerdir?

Soru
1 Cevap 445 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Tarih öncesi ilk devir kaba taş devridir. İlk araçlarda bu devirde yapılmıştır.

  1- İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.
  2- Ateş ilk defa taş devrinde bulundu.
  3- İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
  4- İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.
  5- İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.
  6- İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.
  7- İlk bulunan maden bakırdır.
  8- İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.
  9- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
  10- Anadolu’da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.
  11- İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.
  12- Anadolu’daki ilk siyasi birlik Hititlerdir.
  13- Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(pankuş meclisi)
  14- İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.
  15- Tarihte ilk defa Güneş Saatini Sümerler kullanmıştır.
  16- Mezopotamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
  17- İlk yazıyı (Çivi Yazısı) bulan Sümerlerdir.
  18- İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urgakina kanunları)
  19- İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.
  20- Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya seferine çıkmasıdır.
  21- İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesini Lidyalılar sağlamıştır.
  22- İlk parayı Lidyalılar kullandı.(m.ö. 700)
  23- İlk anayasayı Babiller yazmıştır.
  24- İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.
  25- Tarihte ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi Mısırlar bulmuş ve gün, yıl ve mevsim olarak ayırmışlardır.
  26- Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş antlaşmasıdır.
  27- İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlar bulmuştur.
  28- İlk defa tıp ve mumyacığı Mısırlar geliştirmiştir.
  29- Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.
  30- İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 dereceye bölen Mısırlardır.
  31- Tarım ile ilk defa Mısırlar uğraşmışlardır.
  33- İlk modern tarih Yunan medeniyetinde Heredot tarafından yazıldı.
  34- İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.
  35- Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.
  36- Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.
  37 – Tarihte ilk düzenli orduyu AKADLAR kurmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .