“Tarihçi, araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” cümlesini açıklayınız

Soru

Cevap ( 1 )

  1. Tarihçi geçmişte yaşanmış tarihi bir olayı araştırırken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır Çünkü olayların meydana gelmesinde ve gelişmesinde yer ve zaman, sebep ve sonuç ilişkisi temel etkendir. Ayrıca olayın gelişiminde içinde bulunduğu dönemin siyasi, soyal, iktsadi ve kültürel etkileri bilinmelidir. tüm bu nedenlerden dolayı olayın geçtiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .