Cevap ( 1 )

  1. Tarihi bilgileri öğrenirken dikkat etmemiz gereken bazı konular vardır.

    Bunlardan biri tarihi bilgilerin kaynağıdır. Akademik ve 1. elden dediğimiz yani olayın geçtiği dönemde veya yakın zaman aralığında kayıt altına alınmış belgelere dayanmalıdır. Kaynağı belli olan bilgilere sahip belgeler arasında devlete ait resmi kayıtlar ve olayın geçtiği dönemde yaşamış kişilerce yazılmış eserler 1. elden kaynaklar arasındadır.

    Ayrıca olayların sebep ve sonuçları da değerlendirilmelidir. tarihi bir bilgiyi ele alırken olayın geçtiği dönem ve o dönemin şartları bilinmelidir. tarihi olayları günümüz şartlarına göre değerlendirmek doğru değlidir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .