Tarihi Neden Çağlara Ayırıyoruz?

Soru
1 Cevap 279 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur, öğrenmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmak içindir. Önemli toplumsal ve ekonomik olaylar çağ başlangıcı kabul edilmiştir.

    İlkçağ : (Yazının bulunması M.Ö. 3000 – Kavimler Göçü 375)
    Ortaçağ : (Kavimler Göçü 375 – İstanbul’un Fethi 1453)
    Yeniçağ : (İstanbul’un Fethi 1453 – Fransız İhtilali 1789)
    Yakınçağ : (Fransız İhtilali 1789 – )

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .