Cevap ( 1 )

  1. Mısır Firavunu II. Ramses’in, Hitit Kralı II. Muvatalli Dönemi’nde Suriye toprakları üzerinde hak iddia etmesi üzerine Hitit-Mısır ilişkileri gerginleşmiş ve Suriye ege­menliği için iki güç arasında Kadeş (Tel Nebimend) kenti yakınlarında savaş yapılmıştır (MÖ. 1285). Savaşı kimin kazandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu­nunla birlikte savaştan yıllar sonra MÖ. 1270 yılında, Hitit ve Mısır devletleri arasında II. Ramses ile Hitit tah­tına çıkan III. Hattuşili (MÖ. 1275-1250), tarihin bilinen ilk büyük yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır. Antlaşmaya göre Mısır ve Hitit ülkeleri arasında iyi barış ve iyi kardeşlik sonsuz olacaktır. Mı­sır ülkesinin kralı, Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç sal­dırmayacak, Hatti ülkesinin kralı Mısır ülkesine sonsu­za değin saldırmayacaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .