Cevaplar ( 2 )

  1. Tarih bir bilim dalıdır. ve insanı inceler. geçmişten günümüze insanların dahil olduğu tüm olaylar “tarih biliminin” kapsamına girer.  Tarih biliminin tanımında da yer aldığı üzere, geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkisi içinde, belgeler ışığında inceleyen bir bilimdir. İnsanlar arasındaki tüm faaliyetleri kapsar. Savaşlar, anlaşmalar, sosyal ve kültürel gelişmeler ve daha birçok konu tarih biliminin incelediği konular arasındadır. Burada dikkat edilmesi gereken tarihi olayların, olayın meydana geldiği dönemin şartları içinde ele alınması gerektiğidir. Yani 1300 yılındaki bir tarihi olayı 2018 yılının bakış açısıyla değerlendirmek sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır.

     

  2. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Örneğin Orta Asya’da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin konusu değilken bu doğa olayı sonucundaki göçler tarihin konusu olabilir.

    Siyasi Cumhuriyetin İlanı Askerî Malazgirt Savaşı Sosyal Orta Asya Türk Göçleri Ekonomik Sanayi Devrimi Kültürel Yazının İcadı Dinî İslamiyet’in Doğuşu Eser Sultan Ahmet Camisi

    Bir atı bir fizikçi, bir zoolog, bir veteriner, bir ekonomist, bir kimyacı, bir ressam incelerse, hepsi de atı farklı ve kendi bakış açılarından görecek ve tanımlayacaklardır. Oysa tarihçi hem ata, hem atın sahibine, hem atın içinde bulunduğu olaya, döneme, mekana hem o olayın ilişkili olduğu diğer olaylara, kısacası resmin bütününe anlam vermeye çalışacaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .