Cevaplar ( 2 )

  1. Tarihte bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
    Bu kuralları Sümer Kralı Ugrakina yazmıştır.
    Mülkiyet, miraz ve reform hakları, insani ve beşeri ilişki ve faaliyet haklarını içerir. Hukuk sisteminin ilk taslağı olarak bilindiği için tarihi bir değere sahiplerdir.

  2. Yazının bulunmasıyla başlayan tarihi çağlarda ilk hukuk kuralları çok sade ve belirli konularla sınırlıydı. Sümer uygarlığı ve Babil uygarlığı ilk hukuk kurallarını yazan uygarlıklar arasındadır.  Bu hukuk kurallarının ortaya çıkmasında toplumsal hayatın gelişmesine paralel olarak düzeni sağlamanın gerekliliği etkili olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .