Cevap ( 1 )

  1. Asya ve Avrupa’da kurulan Kurulan ilk Türk Devletleri Türk devletleri :
    Asya Hun İmparatorluğu :   MÖ 220 yılında Teoman tarafından kurulmuştur. Tarihte Orta Asya toprakları üzerinde kurulan ilk Türk Devletidir. Mete Han zamanında en parlak ve güçlü günlerini yaşamıştır. Türk boylarını ilk kez tek bayrak altında toplamıştır.
    Avrupa Hun Devleti: Kavimler göçü ile  Avrupaya gelen Balamir Kaan tarafından 378 yılında kurulan devlettir.  Avrupa toprakları üzerinde kurulan ilk Türk devletidir. Atilla döneminde en parlak dönemini yaşamıştır.
    Göktürk Devleti: Tarihte Türk adı ile kurulan ilk Türk devletidir. Ötüken topraklarında, Bumin Kağan tarafından 552 yılında kurulmuştur.  Türk boylarını ikinci kez tek bayrak altında toplamıştır. Arap ve moğol baskıları ile 745 yılında parçalanmıştır. En parlak dönemini Bilge Kağan dönemin yaşamıştır
     Uygurlar: Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .