Cevap ( 1 )

  1. Taş Devri hakkında bilgi verir misiniz?

    Eski taş (Paleolitik) : Araç – gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedirler. En ilkel ve en uzun dönemdir.
    Orta taş(Mezolotik): Araç – gereç yapımı başlamıştır. Toplayıcılık yanında avcılık başlamış, mağaralara çekilmişler. Resim ve kabartma eserlere (güzel sanatların ilk örnekleri) rastlanmıştır. Ateş, devrin sonlarına doğru bulunmuştur.
    Yeni taş (neolitik) : Topraktan araç – gereç yapımı başlamış, seramik sanatının temeli atılmıştır. Üreticilikle birlikte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, Dolmen ve Menhirler yapılmıştır.

    Not: Cilalı taş ile bakır devri arasındaki geçiş dönemine “Kalkololitik devir” denilir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .