Tek Kişi Egemenliğine Dayanan Yönetim İle Milli Egemenliğe Dayalı Yönetim Anlayışlarını Araştırınız

Soru
1 Cevap 429 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Tek kişi egemenliğine dayalı “Monarşi” krallık, hükümdarlık veya padişahlık gibi isimler altında geçen yönetim anlayışı daha çok İlkçağ ve öncesinde yaygındı. Ortaçağda Feodalite rejimiyle merkezi krallıklar zayıfladı ve Derebeylik denilen yönetim anlayışı yaygınlaştı.

    1789 yılındaki Fransız ihtilali ile yaygınlaşan bağımsızlık hareketleri sonrasında monarşi ile yönetilen çok milletli imparatorluklar parçalandı.

    Günümüzde Demokrasi ve Cumhuriyet gibi milli egemenliğe dayanan yönetim sistemleri geçerlidir. halkın kendi kendisini yönetebilmesini sağlayan bu sistemde özgürlük ve bağımsızlık gibi kavramlar önem kazanmıştır.

     

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .