Cevaplar ( 2 )

  1. Türkiye’deki bütün okulların MEB’e bağlanması hakkında kanun.

  2. Osmanlı Devletinde 18.yüzyılda geleneksel ve modern eğitim veren kurumların bir arada bulunması eğitim ve öğretimde ikiliğe yol açtı. Dini eğitim veren medreseler, askeri eğitim veren liseler, mahalle mektepleri, modern eğitim kurumları, azınlık okulları, yabancı devletlerin açtığı okullar farklı tarz, içerik ülkede kültür çatışmalarına neden oluyordu.

    3 Mart 1924’de çıkarılan Tevhid-i tedrisat kanununda yapılan düzenlemelerin amacı bu sorunları gidermek, parçalanmış ve amaç birliğinden öğretim sistemini düzeltmekti. Kanun ile ordu siyasetin dışına çıkarıldı ve laiklik ilkesi ile çelişen halifelik makamı ile buna bağlı olan Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.  Şeriye ve Evkaf Vekâleti yerine Vakıflar Genel müdürlüğü kuruldu. Böylelikle din işleri siyasetin dışına çıkarılarak laik devlet anlayışı konusunda önemli bir adım atıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .