Cevap ( 1 )

 1. Osmanlı Devletinde 18.yüzyılda geleneksel ve modern eğitim veren kurumların bir arada bulunması eğitim v öğretimde ikiliğe yol açtı. Dini eğitim veren medreseler, askeri eğitim veren liseler, mahalle mektepleri, modern eğitim kurumları, azınlık okulları, yabancı devletlerin açtığı okullar farklı tarz, içerik ülkede kültür çatışmalarına neden oluyordu.

  3 Mart 1924’de çıkarılan Tevhid-i tedrisat kanununda yapılan düzenlemelerin amacı bu sorunları gidermek, parçalanmış ve amaç birliğinden öğretim sistemini düzeltmekti.

  Eğitim, laikliğin gereği olarak aklın ve bilimin ışığında yeniden düzenlendi. Tüm eğitim kurumları tek bir merkezden yürütülmeye başlandı. Medrese ikililiğine son verildi, bilimsel esaslara dayalı okullar açıldı

  Çağdaş ve laik eğitimin temelleri atıldı, ilköğretim zorunlu oldu. Eğitim yaygınlaştırıldı. Teorik ve pratik eğitim ortamı sağlandı Millî kültürün oluşturulması ve kültür birliğinin sağlanması için ortam sağlandı. Bütün bilim ve eğitim kurumları bu bakanlığa bağlandı ve eğitimdeki dağınıklık giderildi. Öğretim birliği sağlandı. Ditelikli din adamı yetiştirmek için “imam” ve “hatip” okulları açıldı. Ayrıca üniversitede “İlahiyat Fakültesi” kuruldu.

  Yapılan yasal düzenlemelerle eğitim, temel bir insan hakkı olarak kabul edilip yeniden ele alındı. İlköğretimin bütün çocuklar için zorunlu ve parasız hâle getirilmesi sosyal devlet anlayışının önemli görevlerinden biri olan fırsat eşitliği konusunda gelişim sağladı. Halkın eğitim düzeyinin artmasında en önemli adımlardan biri atıldı. Eğitim birliği kurulduktan sonra, çeşitli kanunlarla … zararlı fikirlerin kaynakları da kurutulmuş, bu şekilde Türkiye’de yüzyıllardan beri insanın hür düşüncesine engel olan unsurlar birer birer kaldırılarak memleketin ve milletin manevi havası temizlenmişti.

  Büyük Fransız Devrimi 1789’da başladığı hâlde, okullar 1882’de, yani o devrimden ancak 93 yıl sonra laikleştirilebilmiş, ülkemizde Cumhuriyet’in ilan ve kabulünden dört ay sonra eğitim birliğinin başarılması, Büyük Türk Devrimi’nin yüceliğini gösteren parlak bir örnek ve bir belgedir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .