Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti ticarete çok önem verdiğinden Ülke sınırları içerisinde güvenli ve huzurlu bir ticaret yapılabilmesi için birçok tedbir almıştır. Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar ve bedestenlar inşa edilmiştir. Külliyeler yapılarak ticaret kervanlarının istirahat etmeleri sağlanmıştır. Ticaret yolları üzerinde güvenliği sağlaması için güvenlik amaçlı kaleler inşa edilmiştir. Ticaretin kolayca yapılabilmesi sağlanmıştır. Osmanlı Devleti uzun yıllar İpek ve Baharat adlı ticaret yollarına hakim olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .