Cevap ( 1 )

 1. 1- Savaşta başarı gösteren devlet yararına iyi faaliyet yapan asker veya devlet görevlilerine toprak mülkiyeti verilmiştir. Bu kişilerin toprak ile ödüllendirilmesi ile üretim artışı, arazilerden daha iyi faydalanılması sağlanmıştır.

  2- Bu kişiler de üretimden elde ettikleri gelirlerinin bir kısmını devlete vergi vermek yerine vergilerinin karşılığını askerlere maaş vermiştir. Devlet hazinesine yük olmadan güçlü bir ordu yetiştirilebilmiştir.

  3- Topraklar 3 yıl boyunca üretim amaçlı kullanılmaz, boş bırakılırsa kişilerin elinden alınıp başkalarına verilmiştir. Böylece üretiminin denetim altına alınması ve sürekliliğini sağlamıştır.

  4- Vergi toplamak kolaylaşmıştır.

  5- Türkmenler’in göçebe hayattan yerleşik hayata geçişi sağlamıştır.

  6- Kişilere verilen Tımar arazileri genelde  fetih yapılan bölgelerde olduğundan bu bölgelerin Türkleşmesi,  istihbarat ve güvenliği sağlanmıştır, devlet otoritesi korunmuştur.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .