Cevap ( 1 )

 1. Timur tarafından 1335 yılında Semerkant merkez olmak üzere kuruldu.

  1401 yılında Karakoyunlu Devleti’nin topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi.

   

  Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf’un Osmanlı Devleti’ne sığınması üzerine Anadolu’ya girdi.

  1402 yılında Çubuk Ovası’nda Osmanlı Devleti ile Ankara Savaşı’nı yaptı ve Yıldırım Bayezıt’ı yendi.

  Timur’un ölümünden sonra devlet parçalandı.

  UYARI : Bu dönem, ticaret ve bilimde özenli gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Astronomi alalında Uluğ Bey, Edebiyat alanında Ali Şir Nevai ve Matematik alanında Ali Kuşçu gibi ünlü isimler yetişti.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .