Cevap ( 1 )

  1. Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir.

    Mısır’da egemenlik kurmuşlardır. Burada refah seviyesini arttırmışlar, bakır para bastırmışlardır. Sonrasında Suriye’yi de fethetmişlerdir. birçok mimari eser  inşa etmişlerdir. Abbasiler tarafından tarih sahnesinden silindiler.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .