Cevap ( 1 )

  1. Birçok bakımdan toplumlarda farklı gruplar arasında tabakalar olmuştur.

    • Başta ekonomik, dini, sosyal ve siyasi nedenlere dayanmaktadır.
    • Ekonomik bakımdan zenginler ve fakirler. gibi,
    • Dini bakımdan Hindistan’daki kast sistemi örnek verilebilir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .