Cevap ( 1 )

 1. Toplum, belirli bir coğrafyada temel ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlenmiş, aralarındaki etkileşim ve iletişimi düzenleyen kuralları ve kurumsal ilişkileri olan insan topluluğudur.  Bu topluluğa süreklilik kazandıran onu oluşturan unsurların ilişkisi ve aralarındaki etkileşimidir.  Bu unsurlar;  grup, kurum ve kuruluşlardır.

  1. Toplumsal kurum: Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, toplumun geneli tarafından kabul görmüş uygulama ve davranış kalıplarıdır. Örnekler: egitim kurumu, din kurumu, aile kurumu, ekonomi  kurumları
  2. Toplumsal kuruluş: Kurumların somut halleridir. Örnekler: Okul kuruluşları, politik kuruluşlar, felsefi kuruluşlar, ticari faaliyet yürüten bir şirketler.
  3. Toplumsal grup; belirli ortak özelliklere sahip, bir etkileşim ve ilişki içinde olan kişilerin ortak amaçları uğruna bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır. Bu toplulukların belirli bir sürekliliği vardır ve en az iki kişinden oluşur

   

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .